زاویه دار کردن صورت در کلینیک پاسارگاد

زاویه سازی صورت

زاویه دار کردن فک برای برداشتن بافت های اضافی و زاویه سازی فک به منظور ایجاد انحنای ظریف و زیبا بر روی صورت است.

پاسخ